Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzemlin gmina Pyrzyce, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2009-08-27 Data wydania: 2009-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLIV/407/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce - w obrębie ewidencyjnym Krzemlin gm. Pyrzyce
Data dodania do bazy: 2011-07-15 11:08:50