Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pyrzyce gmina Pyrzyce, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2015-06-16 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 3/10, 28, 5/3, 5/2, 7/6, 4, 6, położonych w obrębie geodezyjnym 13 miasta Pyrzyce
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:51
Data ogłoszenia: 2015-06-02 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VII/57/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 3 miasta Pyrzyce
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:21:01
Data ogłoszenia: 2014-03-26 Data wydania: 2014-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LIII/496/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 9 miasta Pyrzyce
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:42
Data ogłoszenia: 2012-06-05 Data wydania: 2012-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/245/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/334/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce – w obrębie ewidencyjnym nr 4, 7 i 12 miasta Pyrzyce
Data dodania do bazy: 2012-06-18 11:55:20
Data ogłoszenia: 2010-07-05 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr LXI/503/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 9 w Pyrzycach
Data dodania do bazy: 2011-05-31 18:49:00
Data ogłoszenia: 2010-07-05 Data wydania: 2010-05-12
Tytuł dokumentu: Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.KJ.0911/45/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2010 r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 7 pkt 2 uchwały Nr LXI/503/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 9 w Pyrzycach, w zakresie wyrazów: „w ilości i w rejonach lokalizacji określonych przez zarządzającego siecią”
Data dodania do bazy: 2011-05-08 21:31:00
Data ogłoszenia: 2009-05-29 Data wydania: 2009-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIX/334/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce - w obrębie ewidencyjnym nr 4, 7 i 12 m. Pyrzyce
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:33