Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Korzystno gmina Kołobrzeg, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.147.2011.K Wojewody Zachodniopomorskiego NR XVI/100/S/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. stwierdzające nieważność części załącznika Nr 3 do uchwały Nr VII/36/2011 Rady Gminy Kołobrzeg NR XVI/100/S/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Korzystno1


2