Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Korzystno gmina Kołobrzeg, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2011-09-07 Data wydania: 2011-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Kołobrzeg NR XVI/100/S/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Korzystno.
Data dodania do bazy: 2011-09-10 11:59:12
Data ogłoszenia: 2011-09-07 Data wydania: 2011-07-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.147.2011.K Wojewody Zachodniopomorskiego NR XVI/100/S/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. stwierdzające nieważność części załącznika Nr 3 do uchwały Nr VII/36/2011 Rady Gminy Kołobrzeg NR XVI/100/S/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Korzystno
Data dodania do bazy: 2011-09-10 11:59:12
Data ogłoszenia: 2011-09-07 Data wydania: 2011-08-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.147.2011.K Wojewody Zachodniopomorskiego NR XVI/100/S/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 1 lipca 2011 r., znak: NK-4.4131.147.2011.K stwierdzającym nieważność części załącznika Nr 3 do uchwały Nr VII/36/2011 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Korzystno
Data dodania do bazy: 2011-09-10 11:59:12