Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kołobrzeg gmina Kołobrzeg, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2017-05-25 Data wydania: 2017-04-19
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXI/451/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:57
Data ogłoszenia: 2017-04-21 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXX/437/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Podczele II" dla terenu działki nr 4/212 w obrębie 8 przy ul. Tarnopolskiej w Kołobrzegu
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:49
Data ogłoszenia: 2016-12-05 Data wydania: 2016-11-03
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXV/352/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" dla terenów położonych przy ul. Zygmuntowskiej
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:16
Data ogłoszenia: 2016-12-05 Data wydania: 2016-11-03
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXV/353/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami A. Fredry a H. Kołłątaja
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:47
Data ogłoszenia: 2016-07-18 Data wydania: 2016-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/291/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami Towarową i Obrońców Westerplatte
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:27
Data ogłoszenia: 2014-12-01 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LII/647/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Podczele II" dla obszaru położonego przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:51
Data ogłoszenia: 2014-08-28 Data wydania: 2014-07-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLIX/616/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. F. Chopina i T. Kościuszki
Data dodania do bazy: 2014-08-30 12:31:38
Data ogłoszenia: 2014-08-28 Data wydania: 2014-07-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLIX/617/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Portowej i ul. Spacerowej/Towarowej
Data dodania do bazy: 2014-08-30 12:31:38
Data ogłoszenia: 2014-08-28 Data wydania: 2014-07-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLIX/618/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” dla terenu działki nr 175/10 w obrębie 11 przy ulicy Szarych Szeregów
Data dodania do bazy: 2014-08-30 12:31:38
Data ogłoszenia: 2014-02-21 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLII/559/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny pomiędzy ul. Bogusława X a ul. Kamienną
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:42