Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tomiszewo gmina Ostrowite, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.276.2014.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2014r. orzekające nieważność Uchwały Nr XLII/324/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Ostrowite, obejmującego wieś Kosewo, Tomiszewo1


2


3