Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Tomiszewo gmina Ostrowite, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-11-17 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/348/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 września 2014r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Ostrowite, obejmującego wieś Kosewo, Tomiszewo.
Data dodania do bazy: 2015-02-26 20:15:38
Data ogłoszenia: 2014-07-15 Data wydania: 2014-07-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.276.2014.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2014r. orzekające nieważność Uchwały Nr XLII/324/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Ostrowite, obejmującego wieś Kosewo, Tomiszewo
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:09