Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Ostrowite, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-12-14 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/171/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ostrowite w rejonie ulicy Szkolnej i Zachodniej.
Data dodania do bazy: 2016-12-15 20:59:51
Data ogłoszenia: 2014-11-17 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/348/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 września 2014r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Ostrowite, obejmującego wieś Kosewo, Tomiszewo.
Data dodania do bazy: 2015-02-26 20:15:38
Data ogłoszenia: 2014-11-17 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/348/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 września 2014r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Ostrowite, obejmującego wieś Kosewo, Tomiszewo.
Data dodania do bazy: 2015-02-26 20:15:38
Data ogłoszenia: 2014-07-15 Data wydania: 2014-07-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.276.2014.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2014r. orzekające nieważność Uchwały Nr XLII/324/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Ostrowite, obejmującego wieś Kosewo, Tomiszewo
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:09
Data ogłoszenia: 2014-07-15 Data wydania: 2014-07-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.276.2014.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2014r. orzekające nieważność Uchwały Nr XLII/324/2014 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Ostrowite, obejmującego wieś Kosewo, Tomiszewo
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:09
Data ogłoszenia: 2013-03-13 Data wydania: 2013-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite obejmującego obszar nieruchomości  oznaczonych numerami geodezyjnymi 92 i 83/2, położonych w Przecławiu.
Data dodania do bazy: 2013-03-21 09:49:56
Data ogłoszenia: 2009-07-02 Data wydania: 2009-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/149/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite obejmującej tereny niżej szczegółowo określone, położone w Ostrowitem, Kosewie, Skrzynce, Kani, Giewartowie i Lipnicy
Data dodania do bazy: 2011-09-10 11:44:53
Data ogłoszenia: 2009-07-02 Data wydania: 2009-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/149/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite obejmującej tereny niżej szczegółowo określone, położone w Ostrowitem, Kosewie, Skrzynce, Kani, Giewartowie i Lipnicy
Data dodania do bazy: 2011-09-10 11:44:53
Data ogłoszenia: 2009-07-02 Data wydania: 2009-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/149/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite obejmującej tereny niżej szczegółowo określone, położone w Ostrowitem, Kosewie, Skrzynce, Kani, Giewartowie i Lipnicy
Data dodania do bazy: 2011-09-10 11:44:53
Data ogłoszenia: 2009-07-02 Data wydania: 2009-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/149/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite obejmującej tereny niżej szczegółowo określone, położone w Ostrowitem, Kosewie, Skrzynce, Kani, Giewartowie i Lipnicy
Data dodania do bazy: 2011-09-10 11:44:53