Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Babki gmina Mosina, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO WN.I-8.0911-122/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, gmina Mosina1


2