Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Mosina, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-06-01 Data wydania: 2015-04-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 1227/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:47
Data ogłoszenia: 2017-06-01 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr II OSK 1618/15 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszowice
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:47
Data ogłoszenia: 2017-04-19 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/480/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ulicy Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica” oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3, obręb Mosina
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:49
Data ogłoszenia: 2016-06-08 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/237/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:49
Data ogłoszenia: 2014-09-15 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:36
Data ogłoszenia: 2014-06-03 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVIII/401/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:02:03
Data ogłoszenia: 2014-01-21 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/341/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Wiórek
Data dodania do bazy: 2014-01-22 08:38:12
Data ogłoszenia: 2014-01-17 Data wydania: 2013-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/355/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Czapury
Data dodania do bazy: 2014-01-20 18:28:08
Data ogłoszenia: 2013-12-09 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/342/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie
Data dodania do bazy: 2013-12-10 07:02:01
Data ogłoszenia: 2013-11-27 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/321/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części wsi Krajkowo i Baranowo
Data dodania do bazy: 2013-11-30 10:41:51