Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mosina gmina Mosina, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-04-19 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/480/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ulicy Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica” oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3, obręb Mosina
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:49
Data ogłoszenia: 2016-06-08 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/237/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:49
Data ogłoszenia: 2013-12-09 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/342/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie
Data dodania do bazy: 2013-12-10 07:02:01
Data ogłoszenia: 2013-08-20 Data wydania: 2013-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/307/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego, w zakresie działki o nr ewid. 2713/3, obręb Mosina
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:40
Data ogłoszenia: 2013-08-05 Data wydania: 2013-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/297/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Leszczyńskiej i Jarzynowej w Mosinie oraz terenu parku gminnego "Strzelnica"
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:09
Data ogłoszenia: 2012-09-05 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/197/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie
Data dodania do bazy: 2012-09-14 15:33:27
Data ogłoszenia: 2012-04-11 Data wydania: 2012-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/161/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie Poznańskiej w Mosinie
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:08
Data ogłoszenia: 2010-12-15 Data wydania: 2010-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIV/440/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie.
Data dodania do bazy: 2011-05-18 21:46:00
Data ogłoszenia: 2010-09-14 Data wydania: 2010-07-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-8.0911-145/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. orzekające nieważność uchwały Nr LX/407/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie
Data dodania do bazy: 2011-05-05 23:07:00
Data ogłoszenia: 2009-11-26 Data wydania: 2009-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/336/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:51