Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wielka Wieś gmina Buk, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN.I.-3.0911-1/09 z dnia 2 września 2009 r. orzekające nieważność uchwały Nr XL/248/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ulicy Świętego Rocha – ze względu na istotne naruszenie prawa1


2