Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Buk gmina Buk, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-12-13 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/180/2016 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Buk
Data dodania do bazy: 2016-12-16 11:42:11
Data ogłoszenia: 2014-08-18 Data wydania: 2014-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/316/2014 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ul. Mury.
Data dodania do bazy: 2014-08-18 22:04:46
Data ogłoszenia: 2012-07-03 Data wydania: 2012-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/143/2012 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do obwodnicy miasta Buku (drogi wojewódzkiej Nr 307) na odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Grodziskiej, w zakresie działki o numerze ewidencyjnym 728/81
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:23:54
Data ogłoszenia: 2012-03-13 Data wydania: 2012-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/114/2012 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulicy Dworcowej, torów kolejowych, drogi do Szewc, rzeki Trupiny w Buku.
Data dodania do bazy: 2012-04-27 17:50:14
Data ogłoszenia: 2011-05-30 Data wydania: 2011-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/35/2011 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Buk, przy ul. Przemysłowej, działki o numerach ewidencyjnych 1140 i 1141
Data dodania do bazy: 2011-05-30 20:00:00
Data ogłoszenia: 2010-11-09 Data wydania: 2010-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr LV/355/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ulicy Kwiatowej, Otuskiej i obwodnicy miasta Buku.
Data dodania do bazy: 2011-03-19 20:38:00
Data ogłoszenia: 2009-10-15 Data wydania: 2009-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/249/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Buku w rejonie ulic Dworcowej i Dobieżyńskiej w części dotyczącej działek o numerach ewidencyjnych 1086/1 i 1086/3
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:49
Data ogłoszenia: 2009-02-10 Data wydania: 2008-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/202/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku i Wielkiej Wsi w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Storczykowej i Różanej
Data dodania do bazy: 2011-07-14 11:08:39
Data ogłoszenia: 2009-02-10 Data wydania: 2008-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/202/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku i Wielkiej Wsi w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Storczykowej i Różanej
Data dodania do bazy: 2011-08-29 14:47:22