Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wielka Wieś gmina Buk, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-02-27 Data wydania: 2014-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/290/2014 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Otuskiej, Storczykowej i Różanej.
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:15
Data ogłoszenia: 2012-12-12 Data wydania: 2012-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ul. Jana Pawła II
Data dodania do bazy: 2012-12-13 23:04:05
Data ogłoszenia: 2010-11-24 Data wydania: 2010-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr LV/354/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi.
Data dodania do bazy: 2011-03-12 20:39:00
Data ogłoszenia: 2010-11-09 Data wydania: 2010-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr LV/355/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ulicy Kwiatowej, Otuskiej i obwodnicy miasta Buku.
Data dodania do bazy: 2011-03-19 20:38:00
Data ogłoszenia: 2010-03-16 Data wydania: 2009-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/280/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ul. Świętego Rocha
Data dodania do bazy: 2011-03-06 18:47:00
Data ogłoszenia: 2010-02-17 Data wydania: 2009-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/275/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze działek nr 401/17 do 401/26 w miejscowości Wielka Wieś, gmina Buk", uchwalonego uchwałą nr LV/322/2002 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 sierpnia 2002 r.
Data dodania do bazy: 2011-06-05 19:05:00
Data ogłoszenia: 2009-09-25 Data wydania: 2009-09-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN.I.-3.0911-1/09 z dnia 2 września 2009 r. orzekające nieważność uchwały Nr XL/248/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ulicy Świętego Rocha – ze względu na istotne naruszenie prawa
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:48
Data ogłoszenia: 2009-02-10 Data wydania: 2008-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/202/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku i Wielkiej Wsi w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Storczykowej i Różanej
Data dodania do bazy: 2011-07-14 11:08:39
Data ogłoszenia: 2009-02-10 Data wydania: 2008-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/202/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku i Wielkiej Wsi w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Storczykowej i Różanej
Data dodania do bazy: 2011-08-29 14:47:22