Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wardężyn gmina Rychwał, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.453.2013.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2013r. prostujące rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4131.1.443.2013.16 z dnia 31 października 2013 r. orzekające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Rychwale nr XL/299/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów w obrębach Święcia, Franki, Czyżew, Dąbroszyn, Wardężyn,1


2