Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Rychwał, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-11-23 Data wydania: 2015-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/80/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap XII
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:01:58
Data ogłoszenia: 2015-11-23 Data wydania: 2015-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/80/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap XII
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:01:58
Data ogłoszenia: 2015-11-23 Data wydania: 2015-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/81/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap XIII
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:01:58
Data ogłoszenia: 2015-11-23 Data wydania: 2015-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/80/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap XII
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:01:58
Data ogłoszenia: 2015-11-23 Data wydania: 2015-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/80/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap XII
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:01:58
Data ogłoszenia: 2014-10-14 Data wydania: 2014-10-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.396.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 października 2014r. orzekające nieważność § 3 ust. 10 pkt 1 lit. b uchwały Nr LII/388/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 4 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów – Etap X
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:49
Data ogłoszenia: 2014-10-13 Data wydania: 2014-09-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/388/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów - Etap X.
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:49
Data ogłoszenia: 2014-01-29 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/325/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów w obrębach Święcia, Franki, Czyżew, Dąbroszyn, Wardężyn.
Data dodania do bazy: 2014-02-14 09:38:43
Data ogłoszenia: 2014-01-29 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/325/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów w obrębach Święcia, Franki, Czyżew, Dąbroszyn, Wardężyn.
Data dodania do bazy: 2014-02-14 09:38:43
Data ogłoszenia: 2014-01-29 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/325/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów w obrębach Święcia, Franki, Czyżew, Dąbroszyn, Wardężyn.
Data dodania do bazy: 2014-02-14 09:38:43