Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rychwał gmina Rychwał, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-11-23 Data wydania: 2015-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/80/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap XII
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:01:58
Data ogłoszenia: 2014-10-14 Data wydania: 2014-10-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.396.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 października 2014r. orzekające nieważność § 3 ust. 10 pkt 1 lit. b uchwały Nr LII/388/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 4 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów – Etap X
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:49
Data ogłoszenia: 2014-10-13 Data wydania: 2014-09-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/388/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów - Etap X.
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:49
Data ogłoszenia: 2013-03-06 Data wydania: 2013-01-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/247/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał – Etap VI
Data dodania do bazy: 2013-03-08 08:55:15
Data ogłoszenia: 2013-03-06 Data wydania: 2013-02-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.109.2013.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2013r. orzekające częściową nieważność uchwały Rady Miejskiej w Rychwale nr XXXII/247/13 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał – Etap VI
Data dodania do bazy: 2013-03-08 08:55:15
Data ogłoszenia: 2013-02-25 Data wydania: 2013-01-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/248/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap VII
Data dodania do bazy: 2013-02-26 20:37:09
Data ogłoszenia: 2013-02-25 Data wydania: 2013-01-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/246/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał – Etap V
Data dodania do bazy: 2013-02-26 20:37:09
Data ogłoszenia: 2011-10-17 Data wydania: 2011-08-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/90/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał Etap – II
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:52:13
Data ogłoszenia: 2011-09-28 Data wydania: 2011-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał Etap – III
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:44:31
Data ogłoszenia: 2011-09-20 Data wydania: 2011-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miata Rychwał Etap - IV
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:32:00