Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąbroszyn gmina Rychwał, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.443.2013.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2013r. orzekające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Rychwale nr XL/299/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów w obrębach Święcia, Franki, Czyżew, Dąbroszyn, Wardężyn1


2


3


4