Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gaj gmina Biskupiec, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.236.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec obejmujący fragment miejscowości Gaj.1


2