Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Biskupiec, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-04-12 Data wydania: 2016-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/194/16 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec w rejonie ul. Ostre Koło i Przemysłowej
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:48
Data ogłoszenia: 2016-06-06 Data wydania: 2016-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/212/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słupnica, gmina Biskupiec
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:48
Data ogłoszenia: 2015-05-26 Data wydania: 2015-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Biskupcu pomiędzy ulicami Niepodległości i 1-go Maja
Data dodania do bazy: 2016-02-23 20:26:56
Data ogłoszenia: 2015-05-26 Data wydania: 2015-05-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.111.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 21 maja 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Biskupcu pomiędzy ulicami Niepodległości i 1-go Maja
Data dodania do bazy: 2015-06-18 07:46:50
Data ogłoszenia: 2014-08-26 Data wydania: 2014-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/325/2014 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec w rejonie ulic Bolesława Chrobrego, Armii Krajowej, Ludowej i Al. Broni
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:59:33
Data ogłoszenia: 2013-04-19 Data wydania: 2013-04-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.236.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec obejmujący fragment miejscowości Gaj.
Data dodania do bazy: 2015-01-02 10:45:40
Data ogłoszenia: 2013-03-20 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/177/13 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec obejmującego fragment wsi Fitowo
Data dodania do bazy: 2013-03-21 09:49:51
Data ogłoszenia: 2013-03-20 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/178/13 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec obejmujący fragmentu wsi Bielice
Data dodania do bazy: 2013-03-21 09:49:52
Data ogłoszenia: 2011-12-06 Data wydania: 2011-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Biskupiec z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Biskupiec w obrębach geodezyjnych : Podlasek, Podlasek Mały, Piotrowice, Słupnica
Data dodania do bazy: 2011-12-10 14:01:03
Data ogłoszenia: 2011-12-06 Data wydania: 2011-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/84/11 Rady Gminy Biskupiec z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Biskupiec w obrębie geodezyjnym Szwarcenowo
Data dodania do bazy: 2011-12-10 14:01:03