Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gaj gmina Biskupiec, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2013-04-19 Data wydania: 2013-04-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.236.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec obejmujący fragment miejscowości Gaj.
Data dodania do bazy: 2015-01-02 10:45:40
Data ogłoszenia: 2010-03-30 Data wydania: 2010-02-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/286/10 Rady Gminy Biskupiec z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gaj, Osetno, gmina Biskupiec
Data dodania do bazy: 2011-04-28 19:13:00
Data ogłoszenia: 2009-12-16 Data wydania: 2009-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXX/266/09 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Biskupiec obejmującego teren w miejscowości Gaj, obręb Łąkorz
Data dodania do bazy: 2011-07-29 21:25:42