Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Prioma gmina Płośnica, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.197.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 marca 2013r. stwierdzajace nieważność w części uchwały nr XXII/184/77/2012 Rady Gminy Płośnica z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Prioma.1


2