Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Prioma gmina Płośnica, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2014-08-06 Data wydania: 2014-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/281/32/2014 Rady Gminy Płośnica z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Prioma
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:59:32
Data ogłoszenia: 2013-03-28 Data wydania: 2012-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/184/77/2012 Rady Gminy Płośnica z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Prioma
Data dodania do bazy: 2013-09-25 22:15:38
Data ogłoszenia: 2013-03-28 Data wydania: 2013-03-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.197.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 marca 2013r. stwierdzajace nieważność w części uchwały nr XXII/184/77/2012 Rady Gminy Płośnica z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Prioma.
Data dodania do bazy: 2013-09-26 22:10:54