Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Płośnica, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-05-23 Data wydania: 2015-05-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 26/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Gminy Płośnica z dnia 12 sierpnia 2014 r., Nr XXXVII/290/41/2014 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w obszarze wsi Zalesie
Data dodania do bazy: 2017-05-23 12:49:31
Data ogłoszenia: 2016-06-27 Data wydania: 2016-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/138/31/2016 Rady Gminy Płośnica z dnia 11 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w obszarze wsi Zalesie
Data dodania do bazy: 2016-06-27 12:13:35
Data ogłoszenia: 2014-10-31 Data wydania: 2014-08-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/290/41/2014 Rady Gminy Płośnica z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w obszarze wsi Zalesie
Data dodania do bazy: 2015-03-26 09:15:36
Data ogłoszenia: 2014-08-06 Data wydania: 2014-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/281/32/2014 Rady Gminy Płośnica z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Prioma
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:59:32
Data ogłoszenia: 2013-03-28 Data wydania: 2012-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/184/77/2012 Rady Gminy Płośnica z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Prioma
Data dodania do bazy: 2013-09-25 22:15:38
Data ogłoszenia: 2013-03-28 Data wydania: 2013-03-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.197.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 marca 2013r. stwierdzajace nieważność w części uchwały nr XXII/184/77/2012 Rady Gminy Płośnica z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Prioma.
Data dodania do bazy: 2013-09-26 22:10:54
Data ogłoszenia: 2012-09-05 Data wydania: 2012-07-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/150/43/2012 Rady Gminy Płośnica z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gródki I” w obrębie geodezyjnym Gródki, gmina Płośnica.
Data dodania do bazy: 2012-09-14 15:33:13
Data ogłoszenia: 2011-04-01 Data wydania: 2011-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/21/5/2011 Rady Gminy Płośnica z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Gródki.
Data dodania do bazy: 2011-04-01 22:14:00
Data ogłoszenia: 2011-02-25 Data wydania: 2010-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych Skurpie – w obrębie geodezyjnym Skurpie, gmina Płośnica
Data dodania do bazy: 2011-02-25 21:01:00