Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś Iławecka gmina Górowo Iławeckie, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.354.2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIX/167/16 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” ochrony uzdrowiskowej położonej w rejonie miejscowości Nowa Wieś Iławecka w gminie Górowo Iławeckie1


2


3