Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Górowo Iławeckie:
Nowa Wieś Iławecka

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś Iławecka gmina Górowo Iławeckie, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/178/16 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” ochrony uzdrowiskowej położonej w rejonie miejscowości Nowa Wieś Iławecka w gminie Górowo Iławeckie
Data dodania do bazy: 2016-12-16 11:42:08
Data ogłoszenia: 2016-10-12 Data wydania: 2016-10-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.354.2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIX/167/16 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” ochrony uzdrowiskowej położonej w rejonie miejscowości Nowa Wieś Iławecka w gminie Górowo Iławeckie
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:20