Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sułków gmina Krasocin, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.58.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/89/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Sułków1


2