Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lipie gmina Krasocin, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2016-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/226/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Krasocin i Lipie – część 1
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:55
Data ogłoszenia: 2014-07-04 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/358/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego fragment obszaru sołectwa Lipie.
Data dodania do bazy: 2014-07-30 07:14:31
Data ogłoszenia: 2013-09-06 Data wydania: 2013-08-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/256/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar sołectwa Lipie.
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:24
Data ogłoszenia: 2013-09-06 Data wydania: 2013-09-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.90.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXI/256/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar sołectwa Lipie
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:24