Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krasocin gmina Krasocin, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2018-02-06 Data wydania: 2017-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/328/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin, dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krasocin, w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia i ul. Księdza Urbańskiego
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2016-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/226/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Krasocin i Lipie – część 1
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:55
Data ogłoszenia: 2014-07-04 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/359/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Krasocin.
Data dodania do bazy: 2014-07-25 09:30:29
Data ogłoszenia: 2013-10-18 Data wydania: 2013-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/270/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 494, 495, 496/1 i 496/2 obręb Krasocin
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:03