Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rybitwy gmina Połaniec, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-04-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.14.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Rybitwy
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:41