Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Połaniec gmina Połaniec, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2018-03-14 Data wydania: 2018-03-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.7.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LVI/349/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Południe w Połańcu
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2017-12-14 Data wydania: 2017-12-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.50.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/309/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 października 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Połaniec – Lipowa”
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:47
Data ogłoszenia: 2017-12-14 Data wydania: 2017-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/309/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Połaniec – Lipowa”
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:47
Data ogłoszenia: 2015-03-10 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Połańca (część I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej)
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:49:11
Data ogłoszenia: 2011-02-17 Data wydania: 2010-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/5/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Południe w Połańcu
Data dodania do bazy: 2011-02-17 17:24:00