Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klonów gmina Łączna, świętokrzyskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.14.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2011r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna, w części dotyczącej działek nr ewid. 124/8 i 125 obręb Zagórze gmina Łączna, położonych na terenie oznaczonym symbolem PG2 (teren zwałowiska wraz z osadnikami)

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze IG.III.4130.14.2011

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2011-04-11 2011-03-24 2011-04-12 01:29:00

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda świętokrzyskie

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2011 89 973

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 świętokrzyskie skarżyski Łączna Klonów wieś