Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klonów gmina Łączna, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.14.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2011r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna, w części dotyczącej działek nr ewid. 124/8 i 125 obręb Zagórze gmina Łączna, położonych na terenie oznaczonym symbolem PG2 (teren zwałowiska wraz z osadnikami)1


2


3