Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czerwona Górka gmina Łączna, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2016-08-30 Data wydania: 2016-08-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.10.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/105/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna
Data dodania do bazy: 2016-09-01 12:52:32