Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Belno gmina Zagnańsk, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.14.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 36/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Belno na terenie gminy Zagnańsk1


2