Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Zagnańsk, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2015-10-06 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.50.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 93/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie gminy Zagnańsk
Data dodania do bazy: 2015-10-11 10:51:32
Data ogłoszenia: 2015-10-06 Data wydania: 2015-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 93/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie gminy Zagnańsk
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:49:12
Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 91/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie gminy Zagnańsk.
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:34
Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr 105/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 91/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie gminy Zagnańsk
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:34
Data ogłoszenia: 2014-11-03 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 89/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Belno na terenie gminy Zagnańsk.
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:23
Data ogłoszenia: 2014-11-03 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 92/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk.
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:23
Data ogłoszenia: 2014-05-09 Data wydania: 2014-05-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.14.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 36/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Belno na terenie gminy Zagnańsk
Data dodania do bazy: 2014-05-11 16:05:44
Data ogłoszenia: 2013-10-02 Data wydania: 2013-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 58/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 45/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:48
Data ogłoszenia: 2013-07-31 Data wydania: 2013-06-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr 46/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie Zmiany Nr 5.1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:16
Data ogłoszenia: 2013-07-31 Data wydania: 2013-06-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr 45/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:16