Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubomia gmina Lubomia, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.18.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 2 lipca 2013r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Lubomia Nr XXXV/220/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubomia dla określonych terenów1


2