Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Buków gmina Lubomia, śląskie


Data ogłoszenia: 2015-09-15 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/76/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Lubomia oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia dla obszaru obejmującego sołectwo Buków
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:23
Data ogłoszenia: 2015-07-02 Data wydania: 2015-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubomia dla określonych terenów – etap 2
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:43
Data ogłoszenia: 2011-10-17 Data wydania: 2011-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/77/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Lubomia oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia dla obszaru obejmującego sołectwo Buków
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:51:52
Data ogłoszenia: 2011-10-17 Data wydania: 2011-10-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/38/11 Wojewody Śląskiego z dnia 3 października 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Lubomia Nr XIV/77/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Lubomia oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia dla obszaru obejmującego sołectwo Buków
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:51:52