Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szałsza gmina Zbrosławice, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.55.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 4 września 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr X/108/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru północno – zachodniego sołectwa Szałsza1


2


3


4