Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szałsza gmina Zbrosławice, śląskie


Data ogłoszenia: 2015-12-04 Data wydania: 2015-11-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.87.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 27 listopada 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XII/142/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Zbrosławice dla obszaru północno – zachodniego sołectwa Szałsza
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:31
Data ogłoszenia: 2015-11-10 Data wydania: 2015-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/142/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru północno – zachodniego sołectwa Szałsza
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:57:25
Data ogłoszenia: 2015-09-09 Data wydania: 2015-09-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.55.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 4 września 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr X/108/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru północno – zachodniego sołectwa Szałsza
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:51
Data ogłoszenia: 2015-08-11 Data wydania: 2015-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/108/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru północno – zachodniego sołectwa Szałsza
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:15