Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sosnowiec gmina Sosnowiec, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.105.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 23 września 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 411/XXXIV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ulic: Gabriela Narutowicza i 3-go Maja, przyjętego Uchwałą nr 796/XLII/02 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2002 r., zatwierdzonej uchwałą Nr 28/IV/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2011 roku1


2


3