Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Samborowice gmina Pietrowice Wielkie, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXIV/259/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Samborowice w granicach opracowania



1


2


3


4


5


6


7


8


9