Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Pietrowice Wielkie, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-05-21 Data wydania: 2013-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/199/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pietrowice Wielkie w sołectwie Kornice
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:40
Data ogłoszenia: 2011-02-10 Data wydania: 2010-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/404/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Lekartów w granicach administracyjnych
Data dodania do bazy: 2011-04-05 23:20:00
Data ogłoszenia: 2009-07-30 Data wydania: 2009-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/260/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi gminnej Pietrowice Wielkie oraz wsi Cyprzanów w granicach terenów zainwestowanych i terenów rozwojowych
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:48:18
Data ogłoszenia: 2009-07-30 Data wydania: 2009-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/251/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji usług handlu, rzemiosła i drobnej wytwórczości w sołectwie Maków w granicach opracowania
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:48:17
Data ogłoszenia: 2009-07-30 Data wydania: 2009-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/260/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi gminnej Pietrowice Wielkie oraz wsi Cyprzanów w granicach terenów zainwestowanych i terenów rozwojowych
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:48:18
Data ogłoszenia: 2009-07-30 Data wydania: 2009-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/252/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Żerdziny w granicach administracyjnych
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:48:17
Data ogłoszenia: 2009-07-30 Data wydania: 2009-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/253/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pietrowice Wielkie w granicach opracowania
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:48:17
Data ogłoszenia: 2009-07-30 Data wydania: 2009-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/254/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Krowiarki w granicach opracowania
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:48:17
Data ogłoszenia: 2009-07-30 Data wydania: 2009-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/258/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:48:18
Data ogłoszenia: 2009-07-30 Data wydania: 2009-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/259/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Samborowice w granicach opracowania
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:48:18