Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cyprzanów gmina Pietrowice Wielkie, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXV/287/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla wsi gminnej Pietrowice Wielkie oraz wsi Cyprzanów w granicach terenów zainwestowanych i terenów rozwojowych1