Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Budziska gmina Kuźnia Raciborska, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XVIII/172/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Kędzierzyn – GPZ Kuźnia Raciborska, w granicach administracyjnych gminy Kuźnia Raciborska1


2


3


4


5


6


7


8


9