Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kuźnia Raciborska gmina Kuźnia Raciborska, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-25 Data wydania: 2017-04-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/272/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska – Etap III
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:24
Data ogłoszenia: 2017-02-08 Data wydania: 2017-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska – Etap II
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:54
Data ogłoszenia: 2016-12-30 Data wydania: 2016-12-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.139.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:31
Data ogłoszenia: 2016-12-05 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska
Data dodania do bazy: 2016-12-28 13:53:56
Data ogłoszenia: 2016-05-12 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/172/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Kędzierzyn – GPZ Kuźnia Raciborska, w granicach administracyjnych gminy Kuźnia Raciborska
Data dodania do bazy: 2016-06-18 10:14:41
Data ogłoszenia: 2014-11-21 Data wydania: 2014-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/426/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Kozielskiej
Data dodania do bazy: 2015-02-05 14:05:36
Data ogłoszenia: 2012-07-20 Data wydania: 2012-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/215/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:34
Data ogłoszenia: 2011-08-30 Data wydania: 2011-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/82/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Kuźni Raciborskiej: obszaru w rejonie ulicy Powstańców, obszaru w rejonie ulic Topolowa, Raciborska, Działkowców, Klonowa, Brzozowa i linii kolejowej oraz obszaru stanowiącego przedłużenie ulicy Klasztornej do skrzyżowania z ulicą Rudzką
Data dodania do bazy: 2011-08-30 19:05:53
Data ogłoszenia: 2009-03-09 Data wydania: 2008-11-20
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII/288/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska, przy ulicy Topolowej
Data dodania do bazy: 2011-07-12 08:31:33
Data ogłoszenia: 2009-01-26 Data wydania: 2008-11-20
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII/287/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ulicy Kozielskiej
Data dodania do bazy: 2011-07-13 08:59:29