Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suszec gmina Suszec, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXV/85/218/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 25 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Suszec, w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały Rady Gminy Suszec Nr XVI/5/138/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Suszec1


2


3


4


5


6


7