Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Suszec gmina Suszec, śląskie


Data ogłoszenia: 2015-07-23 Data wydania: 2015-07-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w części sołectw Rudziczka i Suszec
Data dodania do bazy: 2015-07-26 20:10:38
Data ogłoszenia: 2012-12-04 Data wydania: 2012-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/84/217/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka (w granicach zgodnie z uchwałą Rady Gminy Suszec Nr X/76/88/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka)
Data dodania do bazy: 2012-12-04 20:23:48
Data ogłoszenia: 2012-12-04 Data wydania: 2012-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/85/218/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 25 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Suszec, w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały Rady Gminy Suszec Nr XVI/5/138/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Suszec
Data dodania do bazy: 2012-12-04 20:23:48
Data ogłoszenia: 2012-12-04 Data wydania: 2012-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/86/219/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek 2605/477 i 2607/478 w Suszcu przy ulicy Pszczyńskiej
Data dodania do bazy: 2012-12-04 20:23:48
Data ogłoszenia: 2012-07-27 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/53/186/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyrodniczych sołectwa Suszec i Kobielice – Lasy Kobiórskie
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:35
Data ogłoszenia: 2012-07-27 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/54/187/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części sołectwa Suszec w granicach ulic: Powstańców, Na Grabówki i Królówka do granic lasów od strony północno-wschodniej
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:35
Data ogłoszenia: 2012-07-27 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/55/188/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka (w granicach zgodnie z uchwałą Nr X/77/89/2011 Rady Gminy Suszec z dnia 25 sierpnia 2011 roku)
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:35