Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Studzionka gmina Pszczyna, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.45.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXII/365/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka1


2


3


4