Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studzionka gmina Pszczyna, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.45.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXII/365/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:41
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/365/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2015-12-17 Data wydania: 2015-12-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/175/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia zbiornika „Łąka”
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:38
Data ogłoszenia: 2013-05-29 Data wydania: 2013-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/416/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek ewidencyjnych nr 2254/81 oraz 2411/81 położonych w Studzionce
Data dodania do bazy: 2013-11-19 08:56:05